6. פתח נחל אורן, הכביש והמפנה הדרומי

עודכן: 16/01/16