שיעור 6: כרמל

עריכה: רבקה אופק

1. מבוא

2. חברת חרוב ואלת המסטיק, עתלית

3. שדרת הושינגטוניה של אהרונסון

4. נחל אורן

5. פתח נחל אורן, המפנה הצפוני

6. פתח נחל אורן, הכביש והמפנה הדרומי

7. חברת אורן ירושלים ופרע קטן-עלים

8. חורשת הארבעים

9. סיכום