8. חברת זוגן ואשליל הנגב, משאבי שדה

עודכן: 16/01/16