5. שלח הערבות והמלחת הקרקע על-ידי מלחית

עודכן: 16/01/16