6. חברת אוכם מדברי, מעל ואדי קלט

עודכן: 16/01/16

הצמחים המוזכרים בסרטון