שיעור 4: מדבר יהודה - כפר אדומים עד ים המלח

עריכה: רבקה אופק

1. מבוא

2. חברת מלחית אשונה

הכניסה לכפר אדומים פרטים נוספים

הצמחים המוזכרים בסרטון

3. מדרון דרומי לעומת צפוני, התאמה לתנאי מדבר

4. צמחי מאכל: הרדופנין, אמיך, וצמחים נוספים

5. שלח הערבות והמלחת הקרקע על-ידי מלחית

6. חברת אוכם מדברי, מעל ואדי קלט

הצמחים המוזכרים בסרטון

7. המבנה הגיאולוגי מאחורי חברת אוכם מדברי

8. אשליל שעיר ומלווים אחרים בחברת אוכם מדברי

9. חברת אוכם מדברי ברום פני הים

10. זוגן השיח ומינים נוספים ברום פני הים

11. הצומח בערוצים לחוף ים המלח

12. שיטת הסוכך ושיטה סלילנית

13. סיכום הסיור