7. תצורת מוצא, חברת קורנית ולוטמית

עודכן: 8/12/15