11. אורן ירושלים

עודכן: 8/12/15

הצמחים המוזכרים בסרטון