שיעור 3: הרי יהודה - כסלון עד הר טייסים

עריכה: רבקה אופק

1. מבוא

2. סירה קוצנית

הצמחים המוזכרים בסרטון

3. הצומח בטרסות

4. אלת המסטיק בטרסות הרי יהודה

5. הצומח בהר טייסים

6. תצורת מוצא ותצורת עמינדב

7. תצורת מוצא, חברת קורנית ולוטמית

8. אלון מצוי וקידה שעירה

הצמחים המוזכרים בסרטון

9. טחבים על-פני הקרקע וקטלבים בתצורת מוצא

10. קטלב מצוי

הצמחים המוזכרים בסרטון

11. אורן ירושלים

הצמחים המוזכרים בסרטון

12. סיכום הסיור