10. התחדשות צמחי החורש לאחר שריפה

עודכן: 17/10/14