שיעור 2: שפלת יהודה - כפר מנחם עד צומת האלה

1. מבוא

2. שיזף, גדילן וסירפד

3. קנה וירבוז

4. חברת החרוב ואלת המסטיק בשפלת יהודה

5. זערורית

הצמחים המוזכרים בסרטון

6. היווצרותו ובלייתו של נארי בשפלה

7. בליית נארי בעבר, באקלים מדברי

8. חדירת אלת המסטיק ואשחר ארץ ישראלי לסלעי נארי

9. מטפסים בחורש

10. התחדשות צמחי החורש לאחר שריפה

11. צומח דמוי-סוואנה

הצמחים המוזכרים בסרטון

12. סיכום