שיעור 1: קיסריה

1. מבוא, ברוכים הבאים

2. הנוף בקיסריה, קרקע החרסים וערוגות עתיקות

למידע נוסף על החקלאות העתיקה בסביבת קיסריה, ראו ב“הצומח בארץ ישראל ובשכנותיה”, פרק ה’ וגם בפרק ד’

3. ידיד-חולות והתאמתו לתנאי הסביבה

4. חברת לענה חד-זרעית

5. גומא שרוני וגומא הקרקפת

6. שבטוט מצויץ

7. התאמה לחול בסחיפה: גבעולים מלבלבים מתוך שורשים

8. חברת לענה חד-זרעית ורותם המדבר

9. חברת רותם המדבר ושמשון סגלגל

10. סיכום וסיום השיעור