שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים

אגורה (1)

אחיגזר (1)

אחישבת (2)

אמיתה (2)

אסתום (1)

ברולה (1)

גבשונית (1)

גד (1)

גזרנית (1)

הרקליאון (1)

זוזימה (1)

חרירים (1)

חרמשית (1)

טורגניה (1)

טורגנית (1)

יורניה (1)

כלכלך (2)

כמנונית (1)

כנפה (1)

כרופילון (1)

כרפס (2)

כרפסית (1)

ליסיאה (1)

לקוקיה (1)

מורית (2)

מפריק (1)

נדד (1)

נוצנית (1)

נירית (1)

סוכשך (1)

סייגית (1)

סיסון (1)

סקליגריה (2)

עבדור (1)

צנינה (1)

קזוח (2)

קריתמון (1)

רוש (1)

שבת (1)

שומר (1)

שמרר (1)

שעמון (1)

שערור (1)

שפרירה (1)