שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
שרכים
מערכה:
שרכניים
משפחה:
סלביניים

מינים