עשבים רב־שנתיים גבוהים בעלי קנה־שורש. פטוטרת העלה ארוכה, הטרף מנוצה 3 פעמים, צדו התחתון צמיר. צברי המנבגים ערוכים לאורך שפת העלעלים, המכסה עליהם.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
שרכים
מערכה:
שרכניים

מינים