שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
חד-פסיגיים

מינים

אאירה (1)

אדמדמית (1)

אורזית (1)

אלומית (2)

אלית (1)

אנטינורית (1)

אצבען (2)

ארבעוני (1)

בואסירה (1)

בלבסן (2)

בן-אפר (1)

בן-בצת (1)

בן-דחן (1)

בן-שעורה (1)

בקמניה (1)

בשנית (1)

בת-אורז (1)

בת-חול (1)

בת-יבלית (1)

בת-סיסנית (1)

גודיניה (1)

גלימה (1)

גמדונית (1)

דגנה (1)

דורה (2)

דחנית (2)

דחנן (1)

דנתוניה (1)

הררית (2)

זנב-ארנבת (1)

זנבה (1)

זקנונית (2)

זקניים (1)

זקנן (1)

חילף (1)

יבלית (1)

ידיד-חולות (1)

יקשן (1)

ישרוע (1)

יתדן (1)

כוסנית (2)

כף-חתול (2)

מדחול (2)

מלענת (1)

מצדית (1)

מצמרת (1)

משבל (1)

משין (1)

משערת (1)

מתקה (1)

נחלית (1)

נימית (1)

נרדורית (1)

סיסן (2)

ספה (1)

עבקנה (2)

עדן (1)

עפרון (2)

עקצר (2)

עקר (1)

פוקה (2)

פספלון (2)

פספלת (1)

צברת (1)

ציצן (2)

קנה (2)

קפודית (1)

רב-זקן (1)

רפרף (2)

רפרפון (1)

שחורן (1)

שיפון (2)

שלשית (1)

שנפלדיה (1)

שסיע (2)

שעלבית (1)

תלת-חד (1)