שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
שרביטניים (גנטניים)

מינים