עצים שעליהם הבוגרים קשקשיים, נגדיים ורעופים. איצטרובלי הזכר והנקבה נישאים על ענפים נפרדים. האיצטרובלים הנקביים כדוריים, והם מבשילים במשך כשנתיים: קשקשיהם מעוצים, דמויי מגן, מספרם 14-6 ועל כל אחד מהפוריים שבהם 20-4 זרעים.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
אצטרובלניים
משפחה:
ברושיים

מינים