עצים או שיחים ירוקי־עד, על פי רוב חד־ביתיים, בעלי שרף. העלים הבוגרים על פי רוב קשקשיים, רעופים, נגדיים או ברורים של 4-3; לעתים העלים מחטניים. האיצטרובלים הזכריים על פי רוב בקצות ענפים, בכל איצטרובל 8-4 דורי קשקשים, ולכל קשקש 6-2 שקי־אבקה בצרו התחתון; האיצטרובלים הנקביים מעוטי קשקשים, ועל כל קשקש ביצית אחת או ביציות רבות. האיצטרובלים הבשלים על פי רוב מעוצים, אך לעתים עסיסיים ודמויי ענבה.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
אצטרובלניים

מינים