עשבים חד-שנתיים, רב-שנתיים או לעתים רחוקות בני-שיח. העלים מסורגים; עלי-הלוואי חסרים.

התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו-מיניים. עליגביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי-שק בבסיסם. עליכותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו-2 קצרים; סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלישחלה (ראה ציור); השליה דופנית.

הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מדומה), או הפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנדוספרם.

מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים

שחליים (7)

שלח (4)

תודרה (7)

תריסנית (3)

אביבית (2)

אבריים (1)

איקלידון (1)

אליאריה (1)

אנקון (1)

ארכן (1)

בורובית (1)

בינית (1)

בן-חרדל (1)

בקבוקון (1)

ברבראה (1)

בת-מדבר (2)

גרגיר (1)

גרגריון (1)

דו-כנף (1)

דו-פרית (2)

דו-פרק (2)

דו-קרן (1)

דקורניה (1)

דרבה (2)

הלדריכיה (1)

חודיים (1)

חטוטרן (1)

חלבינה (1)

חרדל (2)

חרטומית (1)

טורית (1)

טיסדליה (1)

ילקוט (2)

ילקוטון (1)

כפיות (1)

כרמלית (1)

לפתית (1)

מוריקה (2)

מיאגרון (1)

מללנית (2)

מלקולמיה (סטריגוסלה) (1)

מעריב (1)

מצלתיים (1)

משקפיים (2)

סוויניה (1)

סילון (1)

פרסטיה (1)

צלוקית (1)

צנון (2)

צנון (1)

צנון (2)

קמלינה (1)

קרדמין (2)

קרדריה (1)

קרן-יעל (2)

קרקשית (1)

רוריפה (2)

רשתון (1)

שוויה (1)

שושנת-יריחו (1)

שחליל (2)

שלחלח (1)

שלטה (1)

שנס (1)

תודרנית (2)