עשבים חד-שנתיים או רב-שנתיים או בני-שיח שעירים ודביקים (בארץ). העלים פשוטים או מורכבים מ-7-3 עלעלים, מסורגים.

הפרחים נכונים או כלתי נכונים, בורדים או באשכול, ארוכי עוקץ, בחיק חפים שצורתם כעלי הגבעול או מעט שונה. עליגביע 4. עליכותרת 4, צבעם צהוב עם גון או עורקים אדמדמים. אבקנים 6,4 או רבים. השחלה נישאת על נושא-שחלה קצר.

הפרי הלקט הנפתח בשתי קשוות ובו זרעים שעירים.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים
משפחה:
צלפיים

מינים