שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים

צללית (10)

קרנונית (6)

אגרוסטמה (2)

בולנתוס (2)

בופוניה (2)

בורית (2)

גביעול (2)

דורית (2)

טלפיון (2)

כנפן (1)

מנכיה (1)

מרצענית (1)

נוקשן (1)

סבונית (1)

סגינה (2)

סכיכון (2)

עוגנן (1)

ערטל (1)

פריינית (2)

רב-גולה (1)

רב-פרי (2)

שביט (1)

שרוכנית (2)