בני-שיח, שיחים, עשבים רב-שנתיים, לעתים רחוקות עצים. העלים פשוטים; עלי-הלוואי קוצניים, כפופים כלפי בסיס הצמח.

הפרחים בודדים בחיק עלים בקצות הענפים, לפעמים בקבוצות דמויות סוכך, אינם נכונים. עליגביע 4, אחר מהם (הסמוך לענף ממנו יוצא הפרח) גדול מהשאר, בבסיסו ובין זוג עליכותרת המכוסים על ידו יש צופן משולש לבן. עליכותרת 4, שני הסמוכים לצופן צמודים זה לזה בבסיסם על ידי שעוות. האבקנים מרובים, בעלי זירים ארוכים. השחלה נישאת על נושא-שחלה ארוך, בנויה מ-8-2 עלישחלה; השליה דופנית.

הפרי ענבה ובתוכה זרעים כהים רבים הנתונים בתוך חומר ספוגי ומתוק, נפתחת באופן בלתי רגולרי ב-4-2 קשוות או נשארת סגורה.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים
משפחה:
צלפיים

מינים