עשבים, שיחים או עצים. העלים מסורגים, לעתים רחוקות נגדיים. עלי-הלוואי קוצניים או עשבוניים.

הפרחים על פי רוב דו-מיניים, יחידים בחיק עלים או ערוכים בתפרחות, נכונים או בלתי נכונים. עליגביע 4(-5), מפורדים או מאוחים. עליכותרת 4 (או 0), מפורדים. האבקנים מעטים או מרובים. השחלה עלית, נישאת על עוקץ (גינופור).

הפרי הלקט בעל 2 קשוות, בית-גלעין או ענבה.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים