עשבים חד-שנתיים או רב-שנתיים, לעתים רחוקות שיחים או עצים. העלים מסורגים, חסרי עלי-לוואי.

הפרחים דו-מיניים. הגביע מחולק כרגיל עד לבסיסו ל-10-3 אונות. הכותרת גלגלית או דמוית פעמון, מספר אונותיה 5. האבקנים אינם קבועים על אונות הכותרת, מספרם 5, הזירים חופשיים. השחלה תחתית או תחתית למחצה, בעלת 5-2 מגורות: עמודעלי 1; מספר הצלקות כמספר מגורות השחלה.

הפרי הלקט הנפתח בנקבים או בקשוות, או ענבה. הזרעים רבים.

מפתח הגדרה

  • 1. הפרחים גדולים, בעלי(7-)10-8 אונות גביע וכותרת. הכותרת לבנה.
  • 1. הפרחים בעלי 5 אונות גביע וכותרת
    2
  • 2. הכותרת שסועה כמעט עד לבסיסה ל־5 אונות דמויות סרגל, אורכה 6 מ״מ. צמחים רב־שנתיים של החרמון וסיני.
  • 2. הכותרת אינה שסועה עד לבסיסה. צמחים שונים מהנ״ל.
    3
  • 3. ההלקט דמוי פריסמה צרה, ארוך פי 10-4 מרוחבו. הכותרת גלגלית או דמוית פעמון רחב.
  • 3. ההלקט כדורי או דמוי ביצה הפוכה או חרוט הפוך, שטוח בראשו. הכותרת דמוית צינור או פעמון, לעתים רחוקות דמוית פעמון רחב.

שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים