שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים

סמקן (6)

עוקץ-עקרב (14)

עכנאי (5)

צמרורה (3)

בטנונית (1)

בר-עכנאי (1)

גלעינון (1)

גפנן (1)

דונגית (1)

הילל (1)

חספסת (1)

לשון-כלב (2)

לשון-שור (2)

מגסטומה (1)

מציץ (1)

סולננתה (1)

סינפיטון (1)

רושליה (1)

שנין (2)

תכלתן (1)