בליה ביוגנית

עודכן: 30/04/14

הורד את המצגת (PDF)

בליה של סלעי גיר על ידי פעילות מיקרו-אורגניזמים. כחוליות, פטריות, חיידקים וחזזיות מסייעים לבליית הסלעים בדרך אופיינית לכל אחד מהם

טעינת המצגת עשויה לארוך עד דקה. אנא המתינו בסבלנות.

מוזכרים בעמוד זה