שורשים על ענפים וענפים על שורשים בחולות

עודכן: 15/04/14

הורד את המצגת (PPS)

צמחים המותאמים לגדילה במקומות בהם החול מצטבר מפתחים שורשים מענפים שהתכסו בחול. במקומות בהם יש סחיפת חול המביאה לחשיפת שורשים מפתחים צמחים מותאמים גבעולים מהשורשים החשופים ומביאים להצטברות חול עליהם

לא ניתן לצפות במצגות מסוג pps באתר. כדי לצפות במצגת יש ללחוץ על הקישור להורדת המצגת שמופיע לעיל.

מוזכרים בעמוד זה