סחיפת חול שיוצב על ידי רוח והשפעתו על צמחים

עודכן: 15/04/14

הורד את המצגת (PPS)

עמידות בפני סחיפת חול: צמחים שאינם נפגעים כאשר שורשיהם נחשפים; חלקם ממשיכים לגדול על אף היות 3-1 מטרים של שורשיהם חשופים.

לא ניתן לצפות במצגות מסוג pps באתר. כדי לצפות במצגת יש ללחוץ על הקישור להורדת המצגת שמופיע לעיל.

מוזכרים בעמוד זה