מיחזור מלחים על ידי הלופיטים

עודכן: 1/05/14

הורד את המצגת (PPS)

צמחים עמידי-מלח מוהלים בעליהם וגבעוליהם את המלחים הנקלטים בשורשיהם; בנשירתם הם ממליחים את פני הקרקע שלידם

לא ניתן לצפות במצגות מסוג pps באתר. כדי לצפות במצגת יש ללחוץ על הקישור להורדת המצגת שמופיע לעיל.

מוזכרים בעמוד זה