27 תוצאות

מאפיינים
Sort form

ורבניים (1)

לנטנה (1)

לנטנה ססגונית

סוגים נוספים (2)

פטל לביד פטל קדוש

יצהרוניים (1)

יצהרון (1)

יצהרון מכסיף

ירבוזיים (1)

ירבוז (1)

ירבוז קוצני

סולניים (2)

סולנום (2)

סולנום החדק סולנום זיתני

סוגים נוספים (1)

פורסקלאה שבירה

ערטניתיים (1)

ברברית (1)

ברברית הלבנון

שושניים (1)

קיסוסית (1)

קיסוסית קוצנית

שיטיים (1)

ינבוט (1)

ינבוט השדה

שלמוניים (1)

קרד (1)

קרד שסוע

שפתניים (1)

חד-שפה (1)

חד-שפה מזרחי