10 תוצאות

מאפיינים
Sort form

ורדיים (1)

שזיף (1)

שזיף הדובדבן

מורכבים (1)

קיצנית (1)

קיצנית קרירה

מצליבים (2)

חופניים (2)

חופניים הרריים קרקשית משולחפת

סוככיים (1)

טורגנית (1)

טורגנית שומרית

סתווניתיים (שושניים) (0)

סוגים נוספים ()

סתוונית מאוגדת

פרפרניים (1)

גרגרנית (1)

גרגרנית הקילשון

שושניים (3)

בן-חצב (3)

בן-חצב לבנוני כדן סגול