מיין לפי:

תוצאות הגדרה (193)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

193 תוצאות

מאפיינים
Sort form

דגניים (28)

סוגים נוספים (23)

קנה-סוכר מצרי תלת-מלען ארוך

דלועיים (1)

ירוקת-חמור (1)

ירוקת-חמור מצויה

חלמיתיים (1)

נטופית (1)

נטופית רפואית

סוגים נוספים (1)

ביצן מכסיף

כפריים (1)

שנית (1)

שנית גדולה

לועניתיים (1)

עפעפית (1)

עפעפית צמירה

סוגים נוספים (1)

לופית מצויה

לילניים (2)

בורהביה (2)

בורהביה זוחלת בלוטנית מפורצת

לשון-אפעה (1)

לשון-אפעה (1)

לשון-אפעה רבת-עלים