מיין לפי:

תוצאות הגדרה (59)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

מצליבים (1)

עשבים חר־שנתיים, רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח. העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים. התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו־מיניים. עלי־גביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם. עלי־כותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר כלפי מטה לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו־2 קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלי־שחלה (ציור 577 במגדיר הצהוב)! השליה דופנית. הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מרומה), או שהפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

Download the PDF file .

59 תוצאות

מאפיינים
Sort form

סוגים נוספים (1)

רומולאה זעירה

גרניים (1)

מקור-חסידה (1)

מקור-חסידה מלבין

ורבניים (1)

ורבנה (1)

ורבנה שרועה

חבלבליים (1)

חבלבל (1)

חבלבל עדין

חלמיתיים (1)

חלמית (1)

חלמית מצרית

מורכבים (2)

עולש (2)

עולש מצוי קורטם דק

מצליבים (1)

מעריב (1)

מעריב משתלשל

נופריים (1)

נימפאה (1)

נימפאה תכולה

סגליים (1)

סיגל (1)

סיגל תמים

סוככיים (1)

חרחבינה (1)

חרחבינה מכחילה

סולניים (1)

ניקנדרה (1)

ניקנדרה בוענית

עלקתיים (1)

עלקת (1)

עלקת דנין

פואתיים (1)

חספסנית (1)

חספסנית זיפית