9 תוצאות

מאפיינים
Sort form

גמאיים (1)

גומא (1)

גומא אזמלני

זוגניים (1)

זצניה (1)

זצניה מזרחית

מורכבים (1)

גיזוטיה (1)

גיזוטיה צרת-עלים

פרפרניים (1)

טפרוסיה (1)

טפרוסיה נאה

רכפתיים (1)

רכפתן (1)

רכפתן מדברי

שיטיים (1)

שיטה (1)

שיטת הנגב