28 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אירוסיים (1)

צהרון (1)

צהרון קטן

ארכוביתיים (1)

ארכובית (1)

ארכובית ארץ-ישראלית

אשחריים (1)

שיזף (1)

שיזף השיח

אשליים (1)

אשל (1)

אשל מרובע

כפריים (1)

שנית (1)

שנית רחבת-עלים

לועניתיים (1)

עפעפית (1)

עפעפית מצרית

לחכיים (1)

לחך (1)

לחך מלבין

מצליבים (2)

כרוב (2)

כרוב החוף תודרה מעובה

מתנניים (1)

מתנן (1)

מתנן שעיר

סוככיים (2)

גזר (2)

גזר הירדן גזרנית החוף

שושניים (1)

אספרג (1)

אספרג ארוך-עלים

שפתניים (2)

מרווה (2)

מרווה צמירה מרמר הנגב