מיין לפי:

תוצאות הגדרה (22)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

מצליבים (1)

עשבים חר־שנתיים, רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח. העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים. התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו־מיניים. עלי־גביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם. עלי־כותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר כלפי מטה לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו־2 קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלי־שחלה (ציור 577 במגדיר הצהוב)! השליה דופנית. הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מרומה), או שהפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

Download the PDF file .

22 תוצאות

מאפיינים
Sort form

גמאיים (1)

גומא (1)

גומא חלקלק

ורבניים (1)

ורבנה (1)

ורבנה שרועה

טופליים (1)

טופל (1)

טופל אדום

מורכבים (2)

חסה (2)

חסה רותמית קחוון מצוי

מצליבים (1)

ילקוטון (1)

ילקוטון שרוע

סוככיים (1)

צלע-שור (1)

צלע-שור ערבתית

סופיים (1)

סוף (1)

סוף מצוי

סלקיים (1)

סווד (1)

סווד אצטרובלי

עלקתיים (1)

עלקת (1)

עלקת נטויה

פרפרניים (1)

שברק (1)

שברק סיצילי

ציפורניים (1)

אפזרית (1)

אפזרית דו-אבקנית

צלפיים (1)

צלף (1)

צלף סיצילי