עוד רגע...
X

צורית אשורית – צמח חדש באתר

https://flora.org.il/plants/sedass/