עוד רגע...
X

ברוצ’יה (קוטולה) אפורה – צמח חדש לישראל !

https://flora.org.il/plants/brocin/