עוד רגע...
X

אודנה שיחנית – צמח חדש באתר

בן-שיח נדיר של סיני ודרום ירדן. ראו דף הצמח