תָמיםentire

שלם: עלה (וכן גם עלעל, חפה, עלה-כותרת, עלה-גביע וכו׳) ששפתו אינה משוננת ואינה פגומה בצורה אחרת (ציור 41).

איור הממחיש את תיאור המונח