תַרְמילlegumen, siliqua

הפרי של הצמחים ממשפחת הקטניות (ציורים 108,107, 792 ועוד) או המצליבים (ציורים 109, 110).

ציור 107 – תרמיל פתוח בעל קשוות סלולות; ציור 108 – קציץתרמיל בשל (מצליבים): א. קשווה, ב. מחיצה מרומה, ג. זרעים; ציור 109- חתך רוחב בפרי שבציור; ציור 110 – תרמיל של ילקוט הרועים רוחב המחיצה קטן מרוחב התרמיל

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח