תֶפֶרsuture

הקו שלאורכו נפתח הפרי או הקו המפריד בין עלה שחלה אחד למשנהו (ציור 106ב): בשחלה או בפרי בן עלה-שחלה אחד מבחינים בין תפר הבטן (הוא הקו שלאורכו ערוכים הביציות או הזרעים) ובין תפר הגב (הוא העורק הראשי של עלה השחלה).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח