תֶפֶר הַבֶּטֶןventral suture

קו פתיחת הפרי אשר לאורכו ערוכים הביציות או הזרעים (ציורים 98ו, 106ב).

ציור 98 – עלי בן עלה־שחלה אחד: א. ביצית, ב. עוקץ הביצית, ג. שליה, ד. תפר הגב, ה. צרור צינורות ו. תפר הבטן; ציור 106 – פרי מקובץ של דרבנית בעל 3 מפוחיות (א) הנפתחות לאורך

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח