תִלְתָני(עלה)

עלה מורכב בן 3 עלעלים (ציור 48).

איור הממחיש את תיאור המונח