שוֹשֶנֶתrosette

עלים המרוכזים מסביב לבסיס הגבעול והצמודים על-פי-רוב אל פני האדמה (ציור 1).

איור הממחיש את תיאור המונח