שוֹפָרochrea

עלי-לוואי מאוחים לצינור, המקיף את הגבעול מעל לבסיס העלה (ציור 210ג, 214א).