שָׂרָףresin

נוזל צמיג הנפרש מתוך הצמח במקום היפצעו.