שָׂפיתlabellum

עלה העטיף הגדול ביותר של הפרח (בעיקר בצמחים של משפחת הסחלביים), הנבדל על-פי-רוב בצורתו, בצבעו ובציורו מיתר עלי-העטיף: השפית משמשת מקום מושב לחרק המבקר בפרח (ציורים 2851ב, 2864כ).