שַׂקיקutricle

פרי יבש בן זרע אחד, קליפתו דקה ונסדקת על-פי-רוב לרוחבה בזמן ההבשלה (ציור 116).

איור הממחיש את תיאור המונח